صفحه اصلی

هما سپهر اسپادان
هما سپهر اسپادان

هما سپهر اسپادان

خانم بابائی شهریور 29, 1402 آسانسور اصفهان تجهیزات آسانسور درب آسانسور شهر اصفهان موتورآسانسور 0

هما سپهر اسپادان خدمات این شرکت مرتبط با سرویس و تعمیر آسانسور می باشد. با مدیریت جناب آقای حسام اسداللهی اصفهانی آدرس:چمران، کوچه اتحاد ،5 خیابان اشراق شمالی، پالک ،34 ساختمان دلتا،2 طبقه ،2 واحد 2 تلفن:34593374 همراه:09131036628

ادامه مطلب
هاوين برج ايرانیان
هاوين برج ايرانیان

هاوين برج ايرانیان

خانم بابائی شهریور 29, 1402 آسانسور اصفهان تجهیزات آسانسور سازنده آسانسور شهر اصفهان موتورآسانسور 0

هاوين برج ايرانیان خدمات این شرکت مرتبط با سرویس و تعمیر آسانسور می باشد. با مدیریت جناب آقای سیدبرومند افضلی آدرس:شاهین شهر- خیابان دکتر بهشتی- کوچه فرعی 4 غربی- مجتمع مهبد- طبقه همکف- واحد -2 پالک 124 تلفن:45223909 همراه:09138800875

ادامه مطلب
نويد صعود زنده رود
نويد صعود زنده رود

نويد صعود زنده رود

خانم بابائی شهریور 29, 1402 آسانسور اصفهان بالابر پله برقی تجهیزات آسانسور درب آسانسور شهر اصفهان موتورآسانسور 0

نويد صعود زنده رود خدمات • بازدید و مشاوره فنی رایگان در کلیه مراحل پروژه • نظارت بر کلیه مراحل طراحی و اجرا توسط کارشناسان ومهندسین مجرب • نصب واجرا با بهترین کیفیت و بالاترین دقت توسط پرسنل آموزش دیده • انجام محاسبات میزان تردد

ادامه مطلب
نیكان آسانسور سپاهان
نیكان آسانسور سپاهان

نیكان آسانسور سپاهان

خانم بابائی شهریور 29, 1402 آسانسور اصفهان بالابر تجهیزات آسانسور سازنده آسانسور شهر اصفهان موتورآسانسور 0

نیكان آسانسور سپاهان باز سازی آسانسور.سرویس بالابر.سرویس و منتاژ آسانسور.نصب و راه اندای بالابر با مدیریت جناب آقای غلامرضا شاهمرادی آدرس: خیابان بزرگمهر، کوچه پاکوشک، ساخمان هشت بهشت، طبقه 2 تلفن:32666996 همراه:09134013548

ادامه مطلب
نیک شاد مبتكران
نیک شاد مبتكران

نیک شاد مبتكران

خانم بابائی شهریور 29, 1402 آسانسور اصفهان تجهیزات آسانسور درب آسانسور شهر اصفهان موتورآسانسور 0

نیک شاد مبتكران این شرکت در حوزه منتاژ و سرویس آسانسور فعالیت می کند. با مدیریت جناب آقای مهرشاد برقعیان آدرس:خیابان هشت بهشت غربی- ابتدای خیابان ملک شمالی- بن بست طرفه- شماره 2 تلفن:32687151 همراه:09131293387  

ادامه مطلب
مهندسین مشاور فاخر پیشرو آريا
مهندسین مشاور فاخر پیشرو آريا

مهندسین مشاور فاخر پیشرو آريا

خانم بابائی شهریور 29, 1402 آسانسور اصفهان تجهیزات آسانسور شهر اصفهان فعالان آسانسور ایران موتورآسانسور 0

مهندسین مشاور فاخر پیشرو آريا این شرکت در حوزه منتاژ و سرویس آسانسور فعالیت می کند. با مدیریت خانم الهه سعیدی آدرس:خیابان جابرانصاری- خیابان اشراق- ساختمان دلتا -2 طبقه سوم تلفن:37751935 همراه:09135593688

ادامه مطلب
كاسپین آسا سپاهان
كاسپین آسا سپاهان

كاسپین آسا سپاهان

زهرا سجادی شهریور 28, 1402 آسانسور اصفهان تجهیزات آسانسور درب آسانسور سازنده آسانسور شهر اصفهان فعالان آسانسور ایران موتورآسانسور 0

كاسپین آسا سپاهان این شرکت در زمینه نصب راه اندازی سرویس و نگهداری آسانسور فعالیت میکند. با مدیریت آقای محسن رستمی آدرس: خیابان شیخ صدوق شمالی، کوچه شهید ابطحی )26(، کوچه علیرضا کالنتری، پالک ،4 طبقه اول، واحد 2 تلفن: 36650220 همراه:09131062648

ادامه مطلب
فنی صعود صنعت كوير
فنی صعود صنعت كوير

فنی صعود صنعت كوير

زهرا سجادی شهریور 28, 1402 آسانسور اصفهان تجهیزات آسانسور سازنده آسانسور شهر اصفهان فعالان آسانسور ایران موتورآسانسور 0

فنی صعود صنعت كوير این شرکت در زمینه نصب راه اندازی سرویس و نگهداری آسانسور فعالیت میکند. با مدیریت آقای محسن مالئی آرانی آران و بیدگل- محله اکبر آباد- کوچه اول- بن بست ستاری- طبقه همکف تلفن: 54754334 همراه:09126500175  

ادامه مطلب
فراز فرود كاشان
فراز فرود كاشان

فراز فرود كاشان

زهرا سجادی شهریور 28, 1402 آسانسور اصفهان بالابر تجهیزات آسانسور سازنده آسانسور شهر اصفهان 0

فراز فرود پرنیا این شرکت در زمینه نصب راه اندازی سرویس و نگهداری آسانسور فعالیت میکند. با مدیریت آقای عبداله اسدی رباط سوم- خیابان رباط سوم- پالک -74 مجتمع ارشیا- طبقه چهارم – واحد 4 تلفن:34437203 همراه:09133289079

ادامه مطلب
فراز فرود پرنیا
فراز فرود پرنیا

فراز فرود پرنیا

زهرا سجادی شهریور 28, 1402 آسانسور بالابر تجهیزات آسانسور شهر اصفهان فعالان آسانسور ایران موتورآسانسور 0

فراز فرود كاشان این شرکت در زمینه نصب راه اندازی سرویس و نگهداری آسانسور فعالیت میکند. با مدیریت آقای حسن محمدزاده مرقی آران و بیدگل- محله اکبر آباد- کوچه اول- بن بست ستاری- طبقه همکف تلفن:55583431 همراه:09133615134

ادامه مطلب
فنی مهندسی فراز  صنعت نطنز
فنی مهندسی فراز  صنعت نطنز

فنی مهندسی فراز صنعت نطنز

زهرا سجادی شهریور 28, 1402 آسانسور اصفهان بالابر تجهیزات آسانسور درب آسانسور سازنده آسانسور شهر اصفهان موتورآسانسور 0

فنی مهندسی فراز صنعت نطنز این شرکت در زمینه نصب راه اندازی سرویس و نگهداری آسانسور فعالیت میکند. با مدیریت آقای شاهرخ اسدی آدرس: نطنز، فاطمیه، بلوار طالقانی، کوچه سرسبز ،7 پالک 1 تلفن:54223821 همراه: 09121078957

ادامه مطلب
فراز پیمای پرهام
فراز پیمای پرهام

فراز پیمای پرهام

زهرا سجادی شهریور 28, 1402 آسانسور اصفهان بالابر تجهیزات آسانسور درب آسانسور سازنده آسانسور شهر اصفهان فعالان آسانسور ایران موتورآسانسور 0

فراز پیمای پرهام این شرکت در زمینه نصب راه اندازی سرویس و نگهداری آسانسور فعالیت میکند. با مدیریت آقای عباسعلی نظافت آدرس: فوالدشهر، محله B4 ، خیابان بسیج بلوار شهدا، پالک ،90 ساختمان اسپادانا، طبقه ،3 واحد 3 تلفن: 52647431 همراه:09134337841

ادامه مطلب

تعداد مشتریان ما

Banner subtitle text

Banner title, click to edit.

Banner subtitle text

Banner title, click to edit.

درب آسانسور جام لیفت

ریال3.900.000عدد
نوع بازشو درب: لولائی و تمام اتماتیک نوع محصول: درب لولایی: درب لولایی بهران – درب لولایی کیوان- درب لولایی یگانه- درب لولایی الوند- درب لولایی افرند- درب لولایی احمدیان- درب لولایی سپاهان درب تمام اتماتیک: درب اتماتیک یاران- درب اتماتیک سماتیک حریری بیابانی- درب اتماتیک روانکار- درب آریان سیستم رو- درب سلکوم- درب پریسما- […]
Banner subtitle text

Banner title, click to edit.

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری